Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Robert F.W. Bruinsma Stichting en BIJ ANDREAS. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij via deze website in ons contact met u verkrijgen. De Robert F.W. Bruinsma Stichting en BIJ ANDREAS voldoen aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. De Robert F.W. Bruinsma Stichting en BIJ ANDREAS beschikken over deze persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De Robert F.W. Bruinsma Stichting en BIJ ANDREAS verwerken gegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verzenden van onze nieuwsbrieven;
  • de afhandeling van uw donatie en/of kaartverkoop en u informeren over het verloop daarvan;
  • het treffen van maatregelen om onze dienstverlening te verbeteren;
  • het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Minderjarigen
De Robert F.W. Bruinsma Stichting en BIJ ANDREAS hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Wij bieden daarom ook geen diensten aan aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure SocketsLayer) in verbinding meteen 128/256-bitversleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens naar aanleiding van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze website verder te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies.

Sociale deelmogelijkheid
Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten te komen wat zij met uw (persoons)gegevens doen.

Nieuwsbrief
Periodiek sturen wij per e-mail een digitale nieuwsbrief aan onze bezoekers en andere geïnteresseerden. Wij sturen deze nieuwsbrief alleen naar mensen die hebben aangegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen. In elke nieuwsbrief is een afmeld-link geplaatst waarmee de ontvanger zich direct kan afmelden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.

Bewaartermijn gegevens en inzage
Zodra u uw dienstverlening bij ons beëindigt, bewaren wij sommige van uw gegevens voor de duur van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij al uw gegevens.

U hebt het recht om de gegevens in te zien die wij van u bewaren nadat u uw dienstverlening bij ons hebt beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via office@bijandreas.nl.transurl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen en om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy. De Robert F.W. Bruinsma Stichting en BIJ ANDREAS zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Delen met anderen
De Robert F.W. Bruinsma Stichting en BIJ ANDREAS verstrekken uitsluitend en alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en aanpassen
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie voor onze contactgegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt dit terugvinden in de instellingen van uw browser.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Scroll naar boven

Als klein meisje wandelde ik met mijn moeder in Naarden Vesting, op weg naar de Turfpoortstraat, op weg naar mijn oma.Van het bezoek aan oma kan ik me niet veel meer herinneren maar wat me nog helder voor de geest staat zijn de hoge stoepen en de gebouwen! Het Spaansche Huis, de Andreaskerk! Het voormalige kerkgebouw wat door de stichting Robert F.W. Bruinsma werd verbouwd tot concertzaal. Hoe is dat zo gekomen?

In mijn jeugd heb ik in de Grote Kerk van Naarden vele malen de Matthäus Passion beluisterd. Mijn ouders waren beiden op organisatorisch gebied betrokken bij deze prachtige uitvoeringen door de Nederlandse Bachvereniging. In die tijd werd bij mij de kiem gelegd voor mijn ontwikkeling in, en liefde voor muziek. Na mijn jeugd en schoolopleiding ben ik door werkzaamheden van mijn man en mij veel in het buitenland geweest en heb 25 jaar in Frankrijk gewoond. De muziek kwam toen wat op de achtergrond maar is nooit echt uit mijn hoofd verdwenen. Mijn man overleed in 2005.

In die periode ben ik begonnen met het organiseren van pianoconcerten op ons landgoed in Frankrijk. Het werd een succes! En het gaf me de energie en het idee om dat ook in Nederland op te pakken nadat ik het landgoed verkocht had. Om het geheel in goede banen te leiden is de stichting Robert F.W. Bruinsma opgezet. De voornaamste doelstelling van onze stichting is het ondersteunen van jonge musici, met name pianostudenten, op weg naar hun toekomst.

De Andreaskerk in de Turfpoortstraat in Naarden Vesting is aangekocht met als doel een thuisbasis te creëeren voor de aktiviteiten van onze stichting. Na drie jaar verbouwing hebben we de voormalige kerk omgetoverd tot een kleinschalig concertzaaltje. In de beginfase van de verbouwing heb ik de pianiste Nino Gvetadze ontmoet. Zij is aan mij voorgesteld door Jan Wijn, bekend pianopedagoog in Nederland. Nino en ik hebben een paar gesprekken gevoerd en al snel werd duidelijk dat we op één lijn zitten betreffende gedachten over muziek en jeugd. Derhalve legde Nino mij haar plan voor. Een idee om jong toptalent uit de masteropleiding piano van de conservatoria in contact te brengen met mensen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling op weg naar hun carrière. En dit werd het startschot voor het ‘Naarden International Piano Festival’. We zijn beiden heel trots dat het zover gekomen is.

Je hebt een droom maar je moet je nek durven uitsteken om het te verwezenlijken. Doorzetten, niet aarzelen, je doel achterna gaan!
Muziek verbindt mensen!
Wij hopen studenten met meester pianisten te verbinden!
Samen met Marco Meijdam, onze producer en een klein team van medewerkers, doen wij ons best dit festival voor de toekomst op de kaart te zetten.
Wij hopen u als publiek een paar dagen mooie muziek te bieden!

Hankie Bruinsma Verbrugh

Mede-oprichter van het Naarden International Piano Festival

Voorzitter van de Robert F.W. Bruinsma Stichting

Hankie Bruinsma Verbrugh
© Ronald Knapp

Er komt een moment in het leven van jonge musici dat ze gaan afstuderen en hun onafhankelijke carrières tegemoet gaan, op zoek naar hun ware identiteit. Voor velen van ons is dit moment een keerpunt geweest omdat we toen onze eigen keuzes gingen maken zonder de steun van onze docenten. Als jong, onafhankelijk musicus, ben jij degene die het repertoire kiest voor de komende recitals, een netwerk rondom je heen opbouwt, interessante mogelijkheden opzoekt en een manier vindt om te groeien en je verder te ontwikkelen. Voor sommige van de studenten gaat die overgang op een natuurlijke wijze maar velen van hen hebben meer mogelijkheden en steun nodig om dat netwerk te creëeren.

Alhoewel er over de hele wereld enorm veel muziek competities bestaan waarvan sommigen werkelijk heel creatief en ondersteunend voor de studenten zijn, denk ik toch dat muziek niet om competitie gaat. We zouden in staat moeten zijn een groot talent te herkennen zonder eerst de lijst met prijzen in hun biografieën door te lezen.

Als jong meisje had ik mijn helden, pianisten die ik bewonderde. Maar nooit durfde ik ze te benaderen, ze waren compleet buiten mijn bereik. Tijden gingen voorbij en uiteindelijk heb ik persoonlijk enkele van mijn helden mogen ontmoeten. Ik leerde enorm veel van ze, simpelweg door een gesprek maar zeker door aandachtig naar hen te luisteren.

Een tijd geleden dacht ik, wat zou het mooi zijn als we een evenement konden organiseren, een festival, waarbij jonge talentvolle pianisten daadwerkelijk hun helden zouden kunnen ontmoeten. Zonder beperking of afstand met hen zouden kunnen spreken, met elkaar een groep vormen waarbij de jongeren van de ervaren pianisten kunnen leren en samen optreden op hetzelfde podium.

Met dank aan Hankie Bruinsma Verbrugh is dit idee werkelijkheid geworden en heeft het zijn thuis gevonden in Naarden, in een mooie kleine concertzaal, BIJ ANDREAS. Het is daar waar we voor het eerst het Naarden International Piano Festival zullen gaan houden in mei 2019! In het voorjaar van 2022 vindt onze derde editie plaats, wat mij hoop geeft dat het festival veel mogelijkheden zal bieden voor jonge getalenteerde musici en dat het festival zich zal vestigen als een jaarlijks evenement dat klassieke muziek viert.

Ik hoop u allen in Naarden te ontmoeten!

Nino Gvetadze
Pianiste / Mede-oprichter / en Artistiek Directeur van het Naarden International Piano Festival