© Ronald Knapp

Als klein meisje wandelde ik met mijn moeder in Naarden Vesting, op weg naar de Turfpoortstraat, op weg naar mijn oma.

Van het bezoek aan oma kan ik me niet veel meer herinneren maar wat me nog helder voor de geest staat zijn de hoge stoepen en de gebouwen! Het Spaansche Huis, de Andreaskerk!

Het voormalige kerkgebouw wat door de stichting Robert F.W. Bruinsma werd verbouwd tot concertzaal.

Hoe is het zo gekomen?

In mijn jeugd heb ik in de Grote Kerk van Naarden vele malen de Matthäus Passion beluisterd. Mijn ouders waren beiden op organisatorisch gebied betrokken bij deze prachtige uitvoeringen door de Nederlandse Bachvereniging. In die tijd werd bij mij de kiem gelegd voor mijn ontwikkeling in, en liefde voor muziek.

Na mijn jeugd en schoolopleiding ben ik door werkzaamheden van mijn man en mij veel in het buitenland geweest en heb zelfs 25 jaar in Frankrijk gewoond. De muziek kwam toen wat op de achtergrond maar is nooit echt uit mijn hoofd verdwenen.

Mijn man overleed in 2005.

In die periode ben ik begonnen met het organiseren van pianoconcerten op ons landgoed in Frankrijk. Het werd een succes! En het gaf me de energie en het idee om dat ook in Nederland op te pakken nadat ik het landgoed verkocht had.

Om het geheel in goede banen te leiden is de stichting Robert F.W. Bruinsma opgezet. De Andreaskerk in de Turfpoortstraat in Naarden Vesting is aangekocht met als doel een thuisbasis te creëeren voor de aktiviteiten van onze stichting. Na drie jaar verbouwing hebben we de voormalige kerk omgetoverd tot een kleinschalig concertzaaltje.

De voornaamste doelstelling van onze stichting is het ondersteunen van jonge musici, met name pianostudenten, op weg naar hun toekomst.

In de beginfase van de verbouwing heb ik de pianiste Nino Gvetadze ontmoet. Zij is aan mij voorgesteld door Jan Wijn, bekend pianopedagoog in Nederland.

Nino en ik hebben een paar gesprekken gevoerd en al snel werd duidelijk dat we op één lijn zitten betreffende gedachten over muziek en jeugd. Derhalve legde Nino mij haar plan voor. Een idee om jong toptalent uit de masteropleiding piano van de conservatoria in contact te brengen met mensen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling op weg naar hun carrière.

En dit werd het startschot voor het

‘Naarden International Piano Festival’.

We zijn beiden heel trots dat het zover gekomen is.

Je hebt een droom maar je moet je nek durven uitsteken om het te verwezenlijken.

Doorzetten, niet aarzelen, je doel achterna gaan!

Muziek verbindt mensen!

Wij hopen studenten met meester pianisten te verbinden!

Samen met Marco Meijdam, onze producer en een klein team van medewerkers, doen wij ons best dit festival voor de toekomst op de kaart te zetten.

Wij hopen u als publiek een paar dagen mooie muziek te bieden!

Hankie Bruinsma Verbrugh
Uitvoerend Directeur van het Naarden International Piano Festival
Voorzitter van de Robert F.W. Bruinsma Stichting