De Robert F.W. Bruinsma Stichting

Het idee voor deze stichting is lang geleden ontstaan na het overlijden van mijn man Robert Bruinsma. De gedachte was jonge mensen op weg te helpen en ze kansen te geven hun talenten verder te ontwikkelen. Met name piano studenten hadden onze aandacht.

Het heeft nog een aantal jaren geduurd voordat ons idee vastere vorm kreeg. In 2015 was het zover!

De Robert F.W. Bruinsma Foundation is van start gegaan.

Het is een stichting geworden die vooral jong talent op muzikaal gebied financieel en praktisch gaat ondersteunen en ze een podium zal bieden om zich te presenteren. Niet alleen aan publiek maar zeker ook aan vertegenwoordigers van concertzalen en agentschappen op muzikaal gebied.

Het bestuur van onze stichting bestaat uit drie enthousiaste en competente mensen. Verder hebben wij een aantal deskundigen om ons heen kunnen verzamelen die ons op muzikaal gebied ondersteunen. Ik prijs me heel gelukkig dat deze mensen in dit project met ons mee willen gaan, meedenken en adviseren!

We hebben veel plannen maar allereerst is het werk gestart om de voormalige Andreaskerk in Naarden Vesting om te bouwen tot concertzaal. Dat zal onze basis zijn in de toekomst. Een eigen plek waar jonge, talentvolle pianisten kunnen komen musiceren, optreden voor publiek en oefenen met vrienden. Maar ook ander talent op cultureel gebied zal hier welkom zijn.

Begin 2018 is de transformatie van het gebouw gereed gekomen en BIJ ANDREAS is nu een feit.

Tijdens de verbouwing hebben wij contacten gelegd met muziekscholen, conservatoria en andere culturele instellingen. Daaruit zal telkens weer blijken welk talent onze steun nodig heeft. En op wat voor manier wij die steun mogelijk kunnen verlenen.

Hankie Bruinsma Verbrugh
Voorzitter